O nas

22-go marca 1909 roku w Sądzie Powiatowym w Śremie zarejestrowano spółdzielnię „Rolnik” z siedzibą w Kórniku. Spółdzielnia w czasie zaborów niosła pomoc swoim członkom m.in. poprzez skup ziemiopłodów oraz zaopatrywanie ich w środki do produkcji rolnej.

W okresie międzywojennym Spółdzielnia zrzeszała ponad 100 członków utrzymując dotychczasowy profil swojej działalności. Obecna nazwa Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” pojawia się 30 października 1947 roku. Po II wojnie światowej znacznie został poszerzony zakres działalności. Oprócz sieci sklepów Spółdzielnia była producentem pieczywa, ciast, wód gazowanych, wędlin i wyrobów wędliniarskich. W magazynach prowadzona była sprzedaż m.in. materiałów budowlanych, nawozów, pasz, opału. Aktualnie Spółdzielnia prowadzi sprzedaż detaliczną w 6 placówkach handlowych, sprzedaż tzw. towarów masowych w magazynach w Kórniku przy ul. Średzkiej 17 oraz wynajem wolnych powierzchni użytkowych. Zatrudniamy 42 pracowników, członkami są 109 osoby fizyczne oraz jedna osoba prawna. Najwyższym organem statutowym Spółdzielni jest Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni wybierane na czteroletnią kadencję – liczy ono 30 osób.

Kontakt

Tel. 61 817 02 99

 

 

Kontakt na magazyny

Tel. 61 817 02 99 wew. 21
Tel. 691 80 90 51

Godziny pracy Administracji

Czynne od poniedziałku do piątku
w godz od 7.00-15.00
 

Godziny pracy Magazynów

Czynne od poniedziałku do piątku
w godz od 8.00-16.00
w sobotę - nieczynne