O nas

22-go marca 1909 roku w Sądzie Powiatowym w Śremie zarejestrowano spółdzielnię „Rolnik” z siedzibą w Kórniku. Spółdzielnia w czasie zaborów niosła pomoc swoim członkom m.in. poprzez skup ziemiopłodów oraz zaopatrywanie ich w środki do produkcji rolnej.

W okresie międzywojennym Spółdzielnia zrzeszała ponad 100 członków utrzymując dotychczasowy profil swojej działalności. Obecna nazwa Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” pojawia się 30 października 1947 roku. Po II wojnie światowej znacznie został poszerzony zakres działalności. Oprócz sieci sklepów Spółdzielnia była producentem pieczywa, ciast, wód gazowanych, wędlin i wyrobów wędliniarskich. W magazynach prowadzona była sprzedaż m.in. materiałów budowlanych, nawozów, pasz, opału. Najwyższym organem statutowym Spółdzielni jest Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni wybierane na czteroletnią kadencję – liczy ono 30 osób.

Kontakt

Tel. 61 817 02 99

 

 

 

Godziny pracy Administracji

Czynne od poniedziałku do piątku
w godz od 7.00-15.00